Yoga and Writing Workshop in Istanbul 4.12.11

Yoga and writing workshop in Istanbul Sunday 4 December 2011

at Yogatime http://www.yogatime.com.tr/

Here’s the info in Turkish:
“BEDEN? YAZMAK”

KAPLANLA YAN YANA’NIN YAZARI INEZ BARANAY ?LE YOGA VE YARATICI YAZARLI?I B?RLE?T?REN B?R GÜNLÜK KURS YOGATIME’DA!

Kaplanla Yan Yana roman? Everest Yay?nlar?’ndan ç?kan Inez Baranay, yoga ve yazarl?k deneyimlerini payla?mak üzere, sizleri Yogatime’daki bir günlük söyle?i ve e?itime davet ediyor!

Inez Baranay’?n yeni ç?kan roman? Ay?e Kulin’in önsözüyle, geçti?imiz aylarda okurlar?yla bulu?mu?tu. Hayattaki anlam aray???n? birbirlerine a?kla ve dostlukla ba?l? kahramanlar arac?l???yla anlatan kitaptan sonra, Inez Baranay?imdi de bizleri okur kimli?imizden s?yr?l?p yazar kimli?ine bürünmeye ça??r?yor.

YER: Halaskargazi Cad. Y?lmazlar Pasaj? Hüseyin Hilmi Pa?a ?? Han?
No:153 K:1 ?i?li / ?STANBUL Tel: 212 343 93 10 GSM: 530 418 95 03
e-mail: info@yogatime.com.tr www.yogatime.com.tr

TAR?H: 4 ARALIK 2011 SAAT: 14:00-18:00
KATILIM BEDEL?: 25 TL

Not: Kat?l?m bedelinin bir k?sm? Yedikule Hayvan Bar?na??’na ba???lanacakt?r.

Ayr?nt?l? bas?n bültenini ve görselini ek dosyada bulabilirsiniz.